තාමත් ඔයා මේ #offer එක ගත්තේ නැද්ද එහෙම නැත්නම් මේ ගැන දන්නෙ නැද්ද.බොරැ කියලා හිතලා නිකන් ඉදියද.එහෙනම් ඔයා හෙන මෝඩකමක් කරේ.#Aliexpress එකේ මේ නිකන් දෙන 20$ කූපන් එකෙන් ඔයා කැමති ඕන දෙයක් සතයක්වත් වියදම් නොකර ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න පුලුවන්.100% ආරක්ශිතව 100% නොමිලේ.(ටෙම්පඩ්ග්ලාස් එකේ ඉදන් blutooth speaker , power bank වගේ […]

Breaking News