තලාකොළවැව ග්‍රාමීය පානීය ජල ව්‍යාපෘතිය අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් අතින් ජනතා අයිතියට

පොල්පිතිගම තලාකොළවැව ග්‍රාමීය පානීය ජල ව්‍යාපෘතිය මහාමාර්ග අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතාගේ සුරතින් ජනතා අයිතියට…

අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමන්ගේ සෞභාග්‍යයේ දැක්ම යථාර්ථයක් බවට පත් කරමින් වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය මගීන් ක්‍රියාත්මක වාරි සෞගාභ්‍යා යටතේ වැව්ගම් පුබුදු ව්‍යාපෘතිය මගීන් ක්‍රියාතමක කරන ලද කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ පොල්පිතිගම තලාකොළවැව ග්‍රාමීය පානීය ජල ව්‍යාපෘතිය ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක මහාමාර්ග අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මැතිතුන්ගේ සුරතින් ලෝක ජල දින සැමරුමට සමගාමීව පසුගියදා ජනතා අයිති පත්කරන ලදී.

මේ මගීන් පවුල් 330කට අධික ප්‍රජාවක් සදහා පානීය ජලය ලබා දීමට නියමිතය.

ඒ අවස්ථාවට ග්‍රාමීය කුඹුරු හා ආශ්‍රිත වැව් ජලාශ හා වාරිමාර්ග සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය අනුරාධ ජයරත්න මහතා ඇතුළු කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමෙන්තු මන්ත්‍රීවරුන් හා ප්‍රතිලාභී ප්‍රදේශවාසීන් රැසක් සහභාගි විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

අපි ඊලග චන්දයට යන්නෙ තමුන්නාන්සේලාගෙ පාරවල් සියල්ල හදලා දීලා - මහාමාර්ග අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු

Sun Apr 4 , 2021
ලංකාගම හදන දවසෙ ඉදල සිංහරාජය ගැන අවුරුද්දක් කතා කරනවා. විපක්ෂයේ එක මන්ත්‍රිවරයෙක්වත් ගියේ නැහැ සිංහරාජයට. මම පාර්ලිමේන්තුවෙදි කිව්ව සිංහරාජයට යන්න වාහනයක් දෙන්නම් කියලා. ඒ ගියෙත් නැහැ. නමුත් කොළඹට වෙලා උද්ඝෝෂණය කරනවා…උපාධිධාරීන් හන්දිගානේ අරන් ගිහින් පෝස්ටර් අලවන්න දිසානායක මහත්තයාගේ කල්ලියටයි ප්‍රේමදාස මහත්තයාගේ කල්ලියටයි දැන් ඉඩ ලැබිලා නැහැ. රැකියා 67,000ක් දුන්නා උපාධිධාරීන්ට. […]

Breaking News